Začetek
18 10 2018 - 17:00h
Konec
18 10 2018 - 19:00h

Pretekli dogodki

Beri več!
Poslovna hiša Unija, Ljubljana

V stare sode sodi staro vino, v nove sode novo vino. Osebna agilnost.Hitrost sprememb v delovanju naših organizacij je neverjetna. Agilni pristopi k poslovanju so takorekoč nujno, da le te ostajajo korak pred konkurenco. 

Kaj pa mi kot posamezniki, smo agilni? 
 

Vabljeni na mesečno druženje članov, na katerem vam bomo odkrili kako korak naprej,
na poti do osebne agilnosti. 

 

Zakaj je osebna agilnost pomembna? 

  • agilnost je v dobi digitalizacije poslovanja vedno bolj zaželena kompetenca managerjev, vodij in ključnih zaposlenih (podjetja uvrščajo agilnost v svoje kompetenčne modele kot eno izmed ključnih komponent)
  • agilnost predstavlja hitro prilagajanje in prepoznavanje priložnosti v spremembah (sposobnost predvidevanja, prepoznavanja, odzivanja na nihanja in spremembe v okolici, odzivnost, prilagodljivost, hitrost, učinkovitost, uspešnost, lastna organiziranost in usmerjenost v rezultat)
  • agilnost spreminja način timskega delovanja (tradicionalne metode timskega delovanja izvirajo iz časa, ko zavest o osebni rasti v poslovnem svetu še ni bila splošno znana, bazirajo na hierarhičnih vlogah, ki so jasno in trdo vkopane v zaposlenih)
  • agilnost povečuje možnosti uspeha pri izvajanju kompleksnih nalog (danes se ljudje individualno razvijajo z različno hitrostjo in posameznik naenkrat ne more več slediti članom tima na osebni ravni zato timi ne morejo sodelovati homogeno, potrebno se je naučiti novih metod, ki izboljšujejo tradicionalno timsko delovanje in se paralelno povezujejo z osebnostno rastjo na svoj individualen način)
  • agilno delovno okolje (organiziranost in procesi, organizacijska kultura, orodja in tehnologije, interakcije z okoljem)
 
 

Na predavanju boste izvedeli kako lahko razvijete osebno agilnost. Predstavili vam bomo:

  • najnovejša odkritja na področju nevrolinguistike (ki združujejo teorije, metode in tehnike razvojne psihologije in kognitivne znanosti ter ponovno aktiviranje antične modrosti v novodobnem poslovanju)
  • proces osebnostnega razvoja posameznika (ki z ozaveščanjem povezav med umom, telesom ter čustvi in osvajanjem specializiranih razvojnih tehnik in veščin za uporabo v strokovni praksi osebnostno raste in razvija svoj potencial)
  • agilnost ni zgolj mentalna veščina (trenutni izobraževalni sistem in večina strokovnih usposabljanj bazira na racionalnem učenju, osebna rast in razvoj agilnosti presega zgolj racionalno učenje saj zajema vse vidike človeškega obstoja, ključ do uspeha je v povečanju samozavedanja posameznika in načrtnega izboljšanja medosebnih odnosov v timu)
  • razvoj osebne agilnosti pomeni prepoznavanje nezavednih omejujočih programov in učenje novih bolj koristnih (poznavanje človeške psihe kot ključnega dejavnika uspešnega timskega delovanja postaja nepogrešljiv del sistemskega razvoja zaposlenih, ki poleg znanja in strokovnosti za uspešno timsko delo potrebujejo tudi osebno zrelost)
 

Gost dogodka: 

 
Zoran Korenjak  
je izkušen projektni manager z več kot petnajstletnimi izkušnjami. V Zavarovalnici Triglav vodi strateške in kompleksne projekte, prav tako pa je avtor in predavatelj na Akademiji projektnega vodenja. Predava na strokovnih konferencah in izvaja serijo delavnic na Agenciji Poti. Izkušnje in znanje je delil s študenti kot gostujoči predavatelj na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor in Tehnološko-poslovni fakulteti Nova Gorica.
Strokovnost na področju načrtovanja in izvajanja projektov izkazuje z mednarodno priznanim certifikatom Project Management Professional (PMP)®, ki se uporablja skoraj v vseh industrijah in metodologijah projektnega vodenja. Izdajatelj tega certifikata je Project Management Institute (PMI), vodilno svetovno združenje na področju upravljanja projektov, programov in portfeljev. Ustanovljeno je bilo leta 1969 in združuje več kot tri milijone strokovnjakov, ki delajo v skoraj vseh državah po svetu. S svojim delovanjem pospešujejo poklicno pot, izboljšujejo uspešnost poslovnih okolij in razvijajo strokovnost vodenja projektov s svetovno priznanimi standardi, certifikati in drugimi viri.
 
 
 

V sodelovanju z Agencijo Poti 

 
 
 


<< Nazaj

DELI S PRIJATELJI