• Lilijana Rudolf, psihoterapevtka / Marijana Vrtač Lanišek, Finančni kontrolor skupine za svetovanje in podporo za osrednja in vzhodno Evropo, Microsoft d.o.o. / Metka Šilar Šturm, EMEA Marketing Communications Manager, NiceLabel / Anja Žagar, direktorica, VA-LI-DO d.o.o. / Anja Polajnar, projektni vodja, Inštitut Jože Štefan / Živa Praprotnik, HR Consultant, Coca-Cola HBC Slovenija
  • Maša Žlajpah Puš, vodja komuniciranja, Elektroservisi, d.d. / Suzana Pirtovšek, sales manager, consultant, Kadrovske storitve d.o.o. / Sebastjan Lipovšek, direktor, SKIPS / Lilijana Rudolf, psihoterapevtka