• Mark Turrell, ustanovitelj in direktor agencije Orcasci;Robin Weninger, podjetnik;Lan Filipič, manager v oddelku za poslovno svetovanje, Deloitte d.o.o.;Daniela Bervar Kotolenko, Business Intelligence Center
 • Daniela Bervar Kotolenko, Business Intelligence Center;Mitja Bokalič, Lotrič meroslovje d.o.o.;Tanja Ilieva, AG VEBO d.o.o.
 • Daniela Bervar Kotolenko, Business Intelligence Center;Martin Železnik, manager v oddelku za revizijo, Deloitte d.o.o.
 • Igor Zgonc, SBR d.o.o.;Daniela Bervar Kotolenko, Business Intelligence Center
 • Sabina Merhar, OMV Slovenija d.o.o.;Andreja Škofič KlanjšÄek, direktorica oddelka za davčno svetovanje, Deloitte d.o.o.
 • Tatjana Božič, Deloitte d.o.o.;Martin Železnik, manager v oddelku za revizijo, Deloitte d.o.o.;Sanja Savič, vodja Deloitte legal, Deloitte d.o.o.
 • Tanja Ilieva, AG VEBO d.o.o.;Peter Peterka
 • Zala Praprotnik, odnosi z javnostmi, Deloitte d.o.o.;Sanja Savič, vodja Deloitte legal, Deloitte d.o.o.
 • Hana Gärtner, Business Intelligence Center;Anita Jurjevič Železnik, Deloitte d.o.o.
 • Anita Jurjevič Železnik, Deloitte d.o.o.;Lan Filipič, manager v oddelku za poslovno svetovanje, Deloitte d.o.o.
 • Mitja Bokalič, Lotrič meroslovje d.o.o.;Igor Zgonc, SBR d.o.o.
 • Dušan Himelrajh, Unistar LC d.o.o.;Daniela Bervar Kotolenko, Business Intelligence Center;Peter Dolenc, direktor, PDiVizija
 • Martin Železnik, manager v oddelku za revizijo, Deloitte d.o.o. ;Lan Filipič, manager v oddelku za poslovno svetovanje, Deloitte d.o.o.
 • Igor Zgonc, SBR d.o.o.;Andreja Škofič KlanjšÄek, direktorica oddelka za davčno svetovanje, Deloitte d.o.o.;Sanja Savič, vodja Deloitte legal, Deloitte d.o.o.;Mitja Bokalič, Lotrič meroslovje d.o.o.
 • Peter Peterka;Sebastjan Lipovšek, SKIPS;Tanja Ilieva, AG VEBO d.o.o.
 • Alenka Gorenčič, managerka v oddelku za davčno svetovanje, Deloitte d.o.o.;Sabina Merhar, OMV Slovenija d.o.o.
 • ĐorÄ‘e Mihajlović, direktor in lastnik, CARD&D d.o.o.;Daniela Bervar Kotolenko, Business Intelligence Center
 • Klavdija Pavlovski, marketing, Sportina Bled d.o.o.;Maja Zečevič, marketing, Sportina Bled d.o.o.
 • ĐorÄ‘e Mihajlović, direktor in lastnik, CARD&D d.o.o.;Ivana Buzalkov, vodja ključnih kupcev, Tosama
 • Maša Žlajpah Puš, vodja komuniciranja, Elektroservisi d.o.o.;Branka Šketa, finančna direktorica, Sava Turizem d.o.o.
 • Tanja Kobav, direktorica, Teknos d.o.o.
 • Lan Filipič, manager v oddelku za poslovno svetovanje, Deloitte d.o.o.;Mark Turrell, ustanovitelj in direktor agencije Orcasci;Daniela Bervar Kotolenko, Business Intelligence Center;Robin Weninger, podjetnik
 • Anne-Lena Jost;Robin Weninger, podjetnik
 • Anja Žagar, lastnica in direktorica VA-LI-DO d.o.o.;Klavdija Pavlovski, marketing, Sportina Bled d.o.o.;Maja Zečevič, marketing, Sportina Bled d.o.o.
 • Tanja Ilieva, AG VEBO d.o.o.;Tina Podgornik, marketing, Media Lab d.o.o.
 • Robin Weninger, podjetnik;Anne-Lena Jost
 • Tanja Ilieva, AG VEBO d.o.o.;Tina Podgornik, marketing, Media Lab d.o.o.
 • Mark Turrell, ustanovitelj in direktor agencije Orcasci;Robin Weninger, podjetnik
 • Tamara Štader, direktorica, agencija Taman d.o.o.; Daniela Bervar Kotolenko, izvršna direktorica, Business Intelligence Center
 • Daniela Bervar Kotolenko, Business Intelligence Center;Vera Nunič, vodja Start-up centra, Tehnološki park Ljubljana d.o.o.

Stran: