• Lovro Peterlin, Linea Directa / Mitja Zorko, Optiprint d.o.o.
 • Maša Žlajpah Puš, DUTB / Sonja Žagar, Life center / Ana Krznar, Life center
 • Gašper Parte, S.P. izračun / Vesna Gostečnik, Optiprint d.o.o. / Nika Močnik, ABC Accelerator
 • Daniela Bervar Kotolenko, Business Intelligence Center
 • Daniela Bervar Kotolenko, Business Intelligence Center
 • Daniela Bervar Kotolenko, Business Intelligence Center / Lovro Peterlin, Linea Directa
 • Daniela Bervar Kotolenko, Business Intelligence Center / Lovro Peterlin, Linea Directa
 • Daniela Bervar Kotolenko, Business Intelligence Center / Lovro Peterlin, Linea Directa
 • Daniela Bervar Kotolenko, Business Intelligence Center / Lovro Peterlin, Linea Directa
 • Maša Žlajpah Puš, DUTB
 • Sandi Kovačević, Hotel cubo / Klemen Furlan, Finančni trgi d.o.o. / Vesna Gostečnik, Optiprint d.o.o. / Ana Krznar, Life center
 • Lovro Peterlin, Linea Directa / Mitja Zorko, Optiprint d.o.o. / SlaÄ‘ana MlaÄ‘enović, Zavod Ypsilon / ...
 • Katarina Radmanič, Inter Marketing / Martin Železnik, Deloitte d.o.o. / Tadej Grm, E - Branjevka.si / Sonja Žagar, Life center
 • Tadej Grm, E - Branjevka.si / Martin Železnik, Deloitte d.o.o. / Tadej Grm, E - Branjevka.si
 • Sebastjan Lavrič, e-DISTI d.o.o. / Mitja Zorko, Optiprint d.o.o. / Lovro Peterlin, Linea Directa / SlaÄ‘ana MlaÄ‘enovič, Zavod Ypsilon

Stran: