ODBORI BUSINESS INTELLIGENCE CENTRA

 

Business Intelligence Center sestavljajo štirje odbori: svetovalni odbor (mag. Primož Hvala, Daniela Bervar Kotolenko, Igor Koščak, Saša Zor, Andrej Bergant in Leo Oblak), upravni odbor sekcije Business Professionals (predsednik: Martin Železnik), upravni odbor Woman Professionals (predsednica: Tamara Štader) ter mednarodni Executive odbor IAMPRO (International Association of MBA's; Marko Banović, Andrijana Bergant, Daniela Bervar Kotolenko, Dr. Vesna Dizdarević, Nikola Maslovarić, mag. Edita Orehovec, Patrik Peroša, Lovro Peterlin, Zlatko Rizvić, Niko Slavnić, Mladen Mirko Tepuš, Jure Tomc, Matija Vojsk, Ivan Vučetić in Miha Zorko), ter izvršna pisarna (Daniela Bervar Kotolenko, Hana Gärtner in Teja Zaletelj).
 

SVETOVALNI ODBOR

 
Svetovalni odbor je organ, ki se zavzema za strateške smernice in cilje Business Intelligence Centra. Člani svetovalnega odbora s svojim znanjem, izkušnjami, poslovnimi mrežami, povezavami in podjetji skrbijo za zdravo rast poslovne skupnosti BIC, ter se zavzemajo za njegovo širitev in prepoznavnost. 
 
 

ČLANI SVETOVALNEGA ODBORA

 
 
mag. Primož Hvala

partner Human&Sales Consulting
Primož Hvala je strokovnjak s področja prodaje in marketinga. Pod okriljem HSC podjetjem pomaga izboljšati strategijo, prodajni pristop, učinkovitost prodaje in prodajne kompetence prodajalcev. Pri svetovalnem delu kombinira znanja in izkušnje s treh področji – trženja, prodaje in HR. Prodajne treninge in strateške delavnice izvaja v Sloveniji in tujini. Deluje predvsem v proizvodnih industrijah, finančnih, IT in FMCG panogah. Redno predava na mednarodni poslovni šoli COTRUGLI Business School in Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Je programski direktor prodajnih in marketinških konferenc v BiH, Sloveniji in Srbiji.

 
Daniela Bervar Kotolenko, univ. dipl. pol., MBA

MEDIA LAB d. o. o., izvršna direktorica Business Intelligence centra, ustanoviteljica podružnice mednarodne poslovne šole COTRUGLI v Sloveniji, članica večih slovenskih poslovnih društev in združenj
Kot ena izmed petih slovenskih investitorjev je sodelovala v okviru projekta Dober Posel (Dragons' Den). Področja njenega delovanja obsegajo pestre izkušnje iz marketinga in prodaje, tako v Sloveniji kakor v tujini, internacionalizacije poslovanja, oblikovanja poslovnih strategij. Je mojstrica poslovnega povezovanja in mreženja, vrsto let vodi COTRUGLI MBA Alumni klub v Sloveniji ter s tem povezana poslovna srečanja in forume.

Igor Koščak, MBA

Direktor in partner, Interim Adria d. o. o.
Igor Koščak je od leta 2012 partner in direktor podjetja Interim Adria, ki se ukvarja s kadrovsko dejavnostjo in sicer iskanjem in selekcijo srednjega in top managementa ter Interim managementom – najemom strokovnjakov srednjega in višjega managementa. Znotraj podjetja organizira tudi izobraževanja prodajnih ekip ter nudi svetovanje pri postavitvi prodajnih teamov. Njegov poslovni portfolio dopolnjujejo bogate izkušnje na funkcijah: regionalni direktor podjetja Manpower, direktor prodaje in marketinga podjetja Toper in direktor prodaje na Infonet media. Trenutno nastopa tudi mandat predsednika COTRUGLI MBA Alumni kluba v Sloveniji. 

Saša Zor, univ. dipl. ekon.

Področna direktorica prodaje, Sava Turizem d. d.
Saša Zor je strokovnjakinja s področja hotelirstva, kongresnega turizma in prodaje z izkušnjami na domačem in tujih trgih. Izvoljena kot članica Sveta Zavoda Kongresno - turističnega urada in Izvršilnega odbora Zdruzenja Slovenskih hotelirjev, sodeluje pri strateških projektih, ki zadevajo pozicioniranje Slovenije kot turistične destinacije. Zaposlena je v največjem turističnem podjetju v Sloveniji, Sava Turizem d.d. kot področna direktorica prodaje, usmerjena predvsem v dvig kakovosti ponudbe znotraj hotelov v skupini in uresničevanje planskih prodajnih ciljev z aktivnostmi doma in v tujini.

Andrej Bergant

Direktor prodaje in marketinga, Autocommerce d.o.o.
Od leta 2013 direktor področja osebnih in lahkih dostavnih vozil Mercedes-Benz v Autocommercu. V Skupino ACH vrnil po sedmih letih, ki jih je aktivno preživel kot direktor družbe in še prej direktor maloprodaje v Mladinski knjigi trgovina. Strokovnjak na področju prodaje in marketinga, strateškega razvoja in vodenja.
Od leta 2008 aktivni član Rotary kluba Ljubljana-Tivoli ter soustanovitelj in direktor neprofitnega zavoda Super glavce, ki že pet let vodi in organizira mednarodni projekta za izobraževanje otrok FLL (First Lego League).

Leo Oblak

Izvršni direktor Infonet media / Radio 1
Leo Oblak je izjemni poslovni strateg, podjetnik, strokovnjak s področja odnosov z javnostmi, manager, mentor in svetovalec. Njegova poslovna pot se prične z vzpostavitvijo radijske postaje Antena, katero je uspešno vodil in gradil vrsto let, nato pa s pomočjo lastnega znanja, izkušenj in raziskav postavil najbolj poslušano radijsko frekvenco nacionalnega dosega, Radio 1.

 

UPRAVNI ODBOR BUSINESS PROFESSIONALS

 
Upravni odbor sekcije Business Professionals se sestaja šestkrat letno, tj. vsaka dva meseca, z namenom načrtovanja prihodnjih dogodkov in širitev Business Intelligence Centra ter pregleda in potrditve novih članov. Predseduje ji Martin Železnik, Director in Assurance, PwC d.o.o.. Sekcija Business Professionals je namenjena poslovnim in motiviranim posameznikom, z željo po povezovanju, mreženju, izobraževanju in poslovni nadgradnji. Člani so poslovneži, starejši od 30 let, zaposleni kot srednji ali višji management (vodje projektov, vodje skupin, managerji, direktorji) tako iz privatnih kakor državnih podjetij ali drugih interesnih sfer (zdravstvo, javna uprava, odvetništvo, raziskovalna področja …). Članstvo ni omejeno zgolj na gospodarstvo, sekcija se zavzema za pisanost članstva in povezovanju relevantnih posameznikov in sektorjev. Omogočena je medsebojna pomoč članom, izobraževanje, povezovanje, izmenjava izkušenj.
 
Martin Železnik

Director in Assurance , PwC d.o.o.
Predsednik sekcije Business Professionals

 

 

UPRAVNI ODBOR WOMEN PROFESSIONALS

 
Upravni odbor sekcije Women Professionals se sestaja šestrkrat letno, tj. vsaka dva meseca, predseduje pa mu Tamara Štader, direktorica Taman d.o.o.. Sekcija je namenjena rednim srečanjem članic, s poudarkom na tematikah žensk v poslovnem svetu, medsebojni pomoči članic, druženjem na visoki ravni, poslovnih vsebinah ter povezovanju. V sekcijo so avtomatsko vključene vse ženske članice Business Professionals sekcije. Možno je članstvo samo v sekciji Women Professionals, pod enakimi pogoji, kot veljajo za sekcijo Business Professionals.
 
 
Tamara Štader

Direktorica, Taman d.o.o.
Predsednica sekcije Women Professionals

 

 
 

UPRAVNI ODBOR IAMPRO


IAMPRO je kratica za Mednarodno združenje MBA strokovnjakovov. To je tvorba, ki jo poganjajo nepristranski interesi organizacij in posameznikov, s skupnim ciljem povečanja omrežja in s tem poslovnega poenciala in učenja iz poslovnih primerov drug drugega. Člani IAMPRO so člani in alumni različnih MBA poslovnih šol, nacionalne univerze s programi MBA, poslovneži in menedžerji iz Jadrana in srednjeevropske regije. IAMRPO je neodvisna tvorba, ki jo poganja Business Intelligence Center, nekdanji MBA Friends in poslovneži posamezniki in je lociran v lepi prestolnici Slovenije, Ljubljani. 

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA IAMPRO

Marko Banović, MBA

Alumnus Cotrugli Business School, Managing Director at Alstar d.o.o. & Alstar GmbH, Assistant Director at Stelkom d.o.o.

 

 
Daniela Bervar Kotolenko, univ. dipl. pol., MBA

MEDIA LAB d. o. o., izvršna direktorica Business Intelligence centra, ustanoviteljica podružnice mednarodne poslovne šole COTRUGLI v Sloveniji, članica večih slovenskih poslovnih društev in združenj

Andrijana Bergant, LL.M., MBA

Alumna Cotrugli Business School, President at European Institute of Compliance and Ethics, Advisor at Complience and Integrity, NLB d.d.

 

 
Dr. Vesna Dizdarević

Founder and CEO at Promo + d.o.o

 

 

Nikola Maslovarić, LL.B.

Founder & Attorney at Law Office Nikola Maslovarić, LLC

Edita Orehovec, MBA

Alumna University of Ljubljana, Managing director at ORIAMED, Global Recruitment and Business Solutions

 

Patrik Peroša, MBA

Alumnus EPF Maribor, Vice president, Sports Union of Slovenia

 
 
Lovro Peterlin, MBA

DMA Certified Marketing Professional in Social Media Marketing, Alumnus MIB School of Management, CEO at Linea Directa Communications

 

 
 
Zlatko Rizvić, MBA

Alumnus Cotrugli Business School, CEO & Founder of CEEIG, Co-Founder of MBA Holding LLC

 

 
 
Niko Slavnič, Msc, IMTA Diploma, MBA, PhD

Alumnus IEDC Bled Business School, CMO and Board Member at Everet Group

 

 
 

Mladen Mirko Tepuš, MSc, MBA

Alumnus Zagreb University, Board Member at Erste Card d.o.o.

 
 

Jure Tomc, MBA

Alumnus IEDC Bled Business School, Business owner at JT Business Development Limited

 

Matija Vojsk, MSc, MBA

Alumnus City University, Seattle, Associated Partner at Cirtuo Unternehmensberatung GmbH

 
Ivan Vučetić, MBA

Alumnus Cotrugli Business School, Co-Founder of MBA Holding LLC, Sales Area Manager at Steklarna Hrastnik, d.o.o.

 

 
Miha Žerko, MBA

Alumnus INSEAD Business School, President of the Management Board, SRC.SI

 

 

 

IZVRŠNA PISARNA

 
Izvršna pisarna je motor Business Intelligence Centra in skrbi za reden potek postopka včlanitve v BIC, organizacijo poslovnih dogodkov in seminarjev, vodenje finančnih evidenc,  stike s člani in poslovnimi partnerji ter zagotavlja splošno nemoteno delovanje poslovnega centra.
 
 
Daniela Bervar Kotolenko, univ. dipl. pol., MBA

Direktorica, Business Intelligence Center
 
 
 
Anja Tavčar

Office manager, Business Intelligence Center