Tina Osojnik, LL.M., MBA, Partner, International Intellectual Property, JT Development Business Limited
je magistrirala iz prava in managementa nepremičnin, znanje s področja gospodarstva pa je pridobila s študijem Executive MBA na Poslovni šoli Cotrugli in je na področju zaščite intelektualne pravice aktivna že vrsto let.